Böcker på andra språk

Böcker på andra språk

På skolbiblioteken finns en del böcker på engelska i beståndet, och ett fåtal på andra språk utöver svenska. På huvudbiblioteket finns det böcker på flera olika språk. Barnböcker finns på följande språk:

 • Albanska
 • Arabiska
 • Danska
 • Engelska
 • Franska
 • Holländska
 • Kinesiska
 • Kurdiska
 • Lettiska
 • Litauiska
 • Persiska
 • Polska
 • Romani
 • Serbokroatiska
 • Somali
 • Spanska
 • Syriska
 • Thailändska
 • Tigrinja
 • Tyska
 • Ungerska
 • Vietnamesiska

Dessa böcker plockar vi gärna ut till skolbiblioteket om du vill läsa dem. Om du saknar böcker på ett visst språk, lånar vi in det gratis från ett annat bibliotek eller från Internationella biblioteket.

Språk

Biblanbloggen