Kom och sjung, spela och skapa med Kulturskolan!

Träffa Ann och Yvonne från Kulturskolan som har musiklek och skapande tillsammans med barn och deras föräldrar. 

Plats: Torsås bibliotek
Kl. 11.00-12.00
Ålder: 3-7 år med förälder

 

Språk

Sökfasetter