Lokalsamling

Lokalsamlingen

Lokalsamlingen är en tillgång för alla som är intresserade av tider som gått. Samlingen innehåller böcker med anknytning till Torsås, hembygdsfilmer, skolkataloger och tidningsurklipp. Där finns bland annat album som lokalredaktören Sven Axelsson (Svax) satte ihop under sin tid här 1935-1969 samt Lage Stenströms klippsamling om Söderåkra och Bergkvara. ”Alla dessa Torsåsbor” är en cd som innehåller fotografier, främst från fotoateljen på Olssonska gården. Allt detta är en guldgruva för släkt- och lokalhistorieforskaren.

Hembygdsforskning

På Torsås bibliotek finns goda möjligheter att forska i bygdens historia. I Lokalsamling finns material med Torsås som gemensam nämnare. Det finns all anledning att börja sitt kunskapssökande där.

I det källmaterial som släktforskarna använder finns också grunden till forskningsansatser i hembygdens rötter.

I kyrkoarkiven finns den samlade kunskapen om alla de människor som levt och verkat i dessa trakter från 1700-talet och framåt.

Lantmäteriets arkiv är digitaliserat och tillgängligt och Historiska kartor är av särskilt intresse för hembygdsforskningen.

Riksarkivet har också en databas, GEORG, med storskaliga kartor. För att kunna se kartorna krävs en plug-in, DjVu. Den kan laddas ner gratis via denna länk.

Böcker om Småland

Språk