Personal

Personal

Karin Seebass

Enhetschef Kultur och fritid
karin.seebass@torsas.se
Telefonnummer: 0486-333 73


Ann Tordsson

ann.tordsson@torsas.se
Telefonnummer: 0486-333 70


Eva Larsson

Biblioteksassistent
eva.larsson@torsas.se

Telefonnummer: 0486-333 79


Gunilla Karlsson

Bibliotekarie
gunilla.karlsson@torsas.se

Telefonnummer: 0486-333 76


Sara Liljegren

Barnbibliotekarie
sara.liljegren@torsas.se
0486-333 75


Anna Meyerhöffer

Skolbibliotekarie
anna.meyerhoffer@skola.torsas.se
Telefonnummer: 0486-334 20


Lena Robertsson

Biblioteksassistent/Fritidssamordnare
lena.robertsson@torsas.se

Telefonnummer: 0486-333 74


Sara Årestedt

Vik. barn- och ungdomsbibliotekarie
sara.arestedt@torsas.se
Telefonnummer: 0486-333 75

Språk