Karin Seebass

Enhetschef Kultur och fritid
karin.seebass@torsas.se
Telefonnummer: 0486-333 73

 

Ann Tordsson

Eva Larsson

Biblioteksassistent
eva.larsson@torsas.se

Telefonnummer: 0486-333 79

 

Gunilla Karlsson

Bibliotekarie
gunilla.karlsson@torsas.se

Telefonnummer: 0486-333 76

 

Anna Meyerhöffer

Skolbibliotekarie
anna.meyerhoffer@skola.torsas.se
Telefonnummer: 0486-334 20

 

Lena Robertsson

Biblioteksassistent/Fritidssamordnare
lena.robertsson@torsas.se

Telefonnummer: 0486-333 74

 

Sara Årestedt

Vik. barn- och ungdomsbibliotekarie
sara.arestedt@torsas.se
Telefonnummer: 0486-333 75

Språk