Tillgänglighet

Tillgänglighet

För att underlätta biblioteksbesöket för dig med funktionshinder finns följande:

  • Allmänna kommunikationer: Busshållplats finns nära biblioteket
  • Entrédörrar: Handikappanpassad entrédörr med automatisk öppning
  • Handikapparkering finns intill biblioteket
  • Toalett: Handikappanpassad toalett
  • Publik miljö: Inga trappsteg eller trösklar inne i biblioteket
  • Ledarhundar: Synskadad får medföra ledarhund
  • Hörselslinga: finns ej
  • Anpassad dator: Nej
  • Läsutrustning:  Läsglasögon och Daisyspelare till utlån
  • Anpassade medier: Talböcker på cd-rom (Daisy), storstilsböcker, lättlästa böcker, bok- och Daisy. Annat anpassat material införskaffar vi vid efterfrågan.

Du som inte kan ta dig till biblioteket på egen hand kan få böckerna hem genom boken kommer.

Tillgänglighet på webben

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss, så att vi får veta att problemet finns.  Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Torsås biblioteks hemsida hostas av Axiell Arena, läs deras tillgänglighetsredogörelse här. 

Språk