Tillgänglighet

Tillgänglighet

För att underlätta biblioteksbesöket för dig med funktionshinder finns följande:

  • Allmänna kommunikationer: Busshållplats finns nära biblioteket
  • Entrédörrar: Handikappanpassad entrédörr med automatisk öppning
  • Handikapparkering finns intill biblioteket
  • Toalett: Handikappanpassad toalett
  • Publik miljö: Inga trappsteg eller trösklar inne i biblioteket
  • Ledarhundar: Synskadad får medföra ledarhund
  • Hörselslinga: finns ej
  • Anpassad dator: Nej
  • Läsutrustning:  Läsglasögon och Daisyspelare till utlån
  • Anpassade medier: Talböcker på cd-rom (Daisy), storstilsböcker, lättlästa böcker, bok- och Daisy. Annat anpassat material införskaffar vi vid efterfrågan.

 

Du som inte kan ta dig till biblioteket på egen hand kan få böckerna hem genom boken kommer.

Språk